KYNOLOGICKÝ  KLUB - BRNO  KRÁLOVO  POLE

Oficiální prezentace Kynologického klubu MSKS 10201 Brno - Královo Pole


 

Kynologický klub Brno - Královo Pole je zaměřen na sportovní výcvik psů. Umožňuje zájemcům, kteří s výcvikem teprve začínají, seznámení se základními výcvikovými metodami (provádění cviků, povely apod.) a následně zvládnutí základní ovladatelnosti psa. Zkušenější členové pak mají možnost věnovat se náročnějšímu sportovnímu výcviku, včetně přípravy na různé soutěže a zkoušky z výkonu.
o
Pravidelně pořádáme zkoušky z výkonu dle platných
zkušebních řádů, tradiční Královopolský závod a pro členy klubu vánoční besídku. Ve spolupráci s Jihomoravskou pobočkou Klubu cho-vatelů kníračů pořádáme chovatelské akce - výstavy a bonitace kníračů.
Kynologický klub Brno - Královo Pole má v současné době cca 40 členů a řadí se tak k větším kynologickým klubům. Naše cvičiště najdete na ulici Kostelní zmola v Brně - Králově Poli .

 

VSTUPTE